Få et uforpligtende tilbud

Skal vi kontakte dig?

Dine kontaktoplysninger

Hvordan får vi fat i dig?

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvilke ydelser er du interesseret i? Vælg gerne flere punkter.
Afkrydsningsfelter

Hvad siger vores kunder?

IT er en tillidssag. Det skal føles trygt, når I placerer hele eller dele af jeres IT-setup og -drift i vores hænder. Derfor er det ikke uvigtigt for jer, hvordan vores nuværende kunder oplever samarbejdet med os i hverdagen. 

Bliv kontaktet og få nærvær

Kundeudtalelser

Nedenfor giver vi jer et indblik i et par enkelte cases. Fang os, hvis I vil i dialog med én eller flere af vores kunder. Så kobler vi jer sammen, så I uforpligtende og uden om os, kan snakke om præcis dét, som I gerne vil have afklaret.

"Da DST-CHEMICALS stod overfor en omfattende IT opgradering var det vores opfattelse, at vi kapacitetsmæssigt var vokset fra HOUSE4IT. Derfor opsagde vi samarbejdet og flyttede vores set-up til en større partner, som tilbød os en attraktiv økonomi og ikke mindst de stordriftsfordele, der følger med en større supportafdeling. En beslutning som HOUSE4IT respekterede – og bakkede op ved at yde os og vores leverandør en uvurderlig hjælp ved etableringen af vores opgraderede serverløsning.

Det nye samarbejde blev kort og turbulent. Vi oplevede, at de fleste problemstillinger i vores komplekse set-up kræver detailindsigt, at en stor supportafdeling derfor ikke nødvendigvis er nøglen til hurtig problemløsning – og vi mærkede effekten af manglende IT stabilitet.

I dag fungerer HOUSE4IT igen som en intern IT afdeling hos DST-CHEMICALS. Det betyder ikke, at der aldrig smutter en opgave i travlheden – og heller ikke at vores udfordringer altid bliver løst så hurtigt, som vi kunne ønske. Men generelt tager HOUSE4IT ejerskab og yder support og sparring så hurtigt og effektivt som muligt. Og samtidig sikrer samarbejdet os et grundlæggende overblik over vores IT økonomi – og et flow, der betyder, at vi kan fokusere på vores kerneforretning.

Jeg deler gerne mine hverdagserfaringer med samarbejdet på godt og ondt – og kan kontaktes på +45 26 39 63 30"

Mogens Hørlück-Pedersen, DST-Chemicals

Finance & Administration Manager Besøg DST-Chemicals

"For os er HOUSE4IT både IT leverandør og sparringspartner – og selvom vi er en lille virksomhed med et begrænset set-up, så er vi aldrig anden-prioritet.

Vores samarbejde rækker langt tilbage. Da vi forrige år skiftede til nyt system, sikrede et godt forarbejde, at det var 100% på plads fra dag 1 – og i hverdagen får vi hurtig og effektiv support, når vi ringer, mailer eller kigger ind med små, praktiske udfordringer. Vi lægger vægt på den personlige tilgang til samarbejdet og føler os altid velkomne – også når det handler om sparring i forbindelse med netværksinstallationer, IT-løsninger og andre relevante opgaver i vores professionelle hverdag som el-installatør.

Og så er der altid kaffe på kanden … det virker for os."

Jørgen Vandt, Vandt & Vandt

Ejer Besøg Vandt & Vandt

"Vi har her på Facet været rigtig glade for at starte samarbejdet op med HOUSE4IT. Vi er en mindre skole, der er vokset stødt de sidste år, og vi har brugt uforholdsmæssigt meget tid på IT-problemer, som ingen af os har særlige forudsætninger for at løse. Det har været en stor lettelse - både rent praktisk og sikkerhedsmæssigt - at lægge den del i mere kompetente hænder. Medarbejderne fra HOUSE4IT er rigtig skarpe til at indstille sig på, hvad vi netop er for en skole, og hvad vores IT-behov reelt er. De er lette at tale med, selvom vi ikke taler ret godt ”IT-sprog”. I den første gennemgang af vores IT-systemer fandt HOUSE4IT en del uhensigtsmæssigheder og fik bl.a. ryddet op i vores licenser, hvilket sparede os for et anseeligt beløb. På den måde var det faktisk slet ikke så dyrt, som vi måske havde frygtet for et mindre sted, som vores skole. Foreløbig er vi i hvert fald meget glade og tilfredse med samarbejdet!"

Stine Søndergaard , Facet

Leder Besøg Facet

Udpluk af mere end 600 tilfredse kunder: